Regelmatig komen wij mensen tegen die graag een bedrijf aan huis beginnen. Bijvoorbeeld door een aparte ruimte in te richten als kapsalon of manicure ruimte. Vaak wordt er niet bij stilgestaan of dit wel zomaar toegestaan is. Begrijpelijk ook als je de hoeveelheid omgebouwde bergingen of anders gerealiseerde thuis zelfstandige in de omgeving ziet. Maar mag dit zomaar?

Bestemmingsplan

Allereerst is het belangrijk om te controleren of de wensen mogen volgens het bestemmingsplan. Hierin staat beschreven wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren.

Het bestemmingsplan is sowieso een belangrijk iets om te controleren bij de aankoop van uw nieuwe huis. Hierin valt namelijk ook te lezen of de huidige situatie wel klopt volgens de bestemming. Bijvoorbeeld een garage die bij de woonkamer is getrokken.

Kwalitatieve verplichtingen

Bij vrijwel elke woning zijn er afspraken gemaakt in het verleden over bepaalde zaken. Deze afspraken gaan vrijwel altijd over op elke nieuwe koper doormiddel van een zogenoemd kettingbeding. Hierin staan bijvoorbeeld afspraken over de leidingen die door de grond heen lopen en de bestemming van het object. Bij woningen is in veel gevallen afgesproken dat het geheel of gedeeltelijk aan zijn woonbestemming ontrekken niet toegestaan is. Om dit vervolgens toch te doen is het nodig om hiervoor een ontheffing te krijgen van burgemeesters en wethouders.

Uitzoekwerk

Om dit alles van te voren te controleren is een hoop uitzoekwerk nodig. Uw aankoopmakelaar neemt een hoop van deze onderzoeken voor u uit handen. Hiervoor is het wel belangrijk dat hij op de hoogte is van de zaken die voor u belangrijk zijn. Bespreek dit dan ook uitvoering met uw makelaar zodat u zeker weet dat uw wensen mogelijk zijn bij de aankoop van een nieuwe woning.

Alternatieven

Bekijk ook wat eventuele alternatieven zijn om de beslissing om een woning te kopen niet te laten afhangen van de mogelijkheden van een bedrijf aan huis te beginnen. In Spijkenisse zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor schoonheidsverzorgers en kappers om een flexibele werkplek te huren.

Verzoek tot onttrekken woonruimte

Toch de volgende stap zetten om een bedrijf aan huis te beginnen in de nieuwe of bestaande woningen? Vraag dan indien nodig een ontheffing aan. Om de ontheffing te krijgen dient er een verzoek te worden ingediend bij de gemeente. Dit verzoek kan worden ingediend als de volgende voorwaarden in ieder geval van toepassing zijn:

  • De hoofdfunctie van de woning gehandhaafd blijft;
  • De bedrijfsactiviteiten geen afbreuk doen aan het woonklimaat;
  • De woning haar woonkarakter behoudt (geen reclameborden, geen parkeeroverlast, maximaal 30% van de woning, met een maximum van 25 m2 voor bedrijfsactiviteiten);
  • Het verzoek voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan of beheersverordening voor de betreffende wijk. Horeca en detailhandel zijn niet toegestaan.

Similar Posts