fbpx

De waarde van een woning wordt door een taxatie bepaald. Een taxatie kan om verschillende redenen nodig zijn. De hypotheek is de meest voorkomende reden voor een waardebepaling van de woning. Geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerd taxateur deze waardebepaling doet. Ook dient in de meeste gevallen het rapport te worden gevalideerd door een validatie instituut. 

VGC-keurmerk-nw-zwart-grijsEen NVM-taxateur staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van VastgoedCert. Om als taxateur in het register ingeschreven te mogen staan, moet er worden  voldaan aan vakbekwaamheidseisen, de zogenoemde certificering. NVM-taxateurs ondergaan elke vijf jaar een hercertificering. Zo blijft de kwaliteit en de kennis gewaarborgd. De NVM-taxateur is dus bij uitstek geschikt om een taxatie voor u uit te voeren.

Bij het taxeren hanteren wij de algemene norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat alle NVM-taxaties van woningen op dezelfde manier worden uitgevoerd. Wel moet men zich realiseren dat er niet één waarde is van een woning, maar dat de taxateur op basis van zijn deskundigheid alle factoren tegen elkaar afweegt. Dit betekent dat er toch verschil in waarde kan zijn, omdat de ene deskundige een bepaalde factor soms wat zwaarder laat wegen dan zijn collega.

Nauwkeuriger

Dankzij onder andere de NVM-database, die wordt bijgehouden door ruim 4.000 NVM-makelaars, heeft een NVM-taxateur meer referenties voor de taxatie tot zijn beschikking dan andere makelaars. Hierdoor kan een taxatie nog nauwkeuriger worden uitgevoerd. Door de actualiteit is de NVM-taxateur zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. Dit zijn essentiële punten om de waarde van onroerend goed te bepalen.

NVM

Een hypotheekverstrekker en u wilt graag dat de taxatie betrouwbaar is. Bij twijfel, loopt u de kans dat uw taxatie niet wordt erkend en dat u bijvoorbeeld uw hypotheek niet krijgt. Schakel ons daarom in als  NVM-taxateur. 

De NVM-taxateur houdt zich aan de NVM-erecode en moet jaarlijks zijn kennis op peil houden door middel van trainingen, zodat je verzekerd bent van kwaliteit. Hierdoor is hij een echte hoogvlieger in het taxeren van woningen.  Want hij is deskundig, onafhankelijk en hij beschikt altijd over het meest actuele beeld van de lokale markt. Of het nu over aankoop, verkoop of financiering gaat.

NWWI

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

NRVT

Het NRVT is het centrale register van vastgoedtaxateurs. Het NRVT registreert taxateurs op persoonlijke titel. Als centraal register houdt het NRVT toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en permanente educatie en garandeert het daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs.

Register bijzonder beheer

De Stichting RBB is opgericht in 2014 met als doel het oprichten, beheren en in stand houden van een register voor Makelaars en Taxateurs Bijzonder Beheer, ten behoeve van opdrachtgevers zoals intermediairs, hypotheekhouders, schuldhulpverlening, advocatuur en rechterlijke macht.

De Stichting RBB borgt de kwaliteit van de ingeschreven Makelaars en Taxateurs Bijzonder Beheer door de verplichting van de opleiding, het examen en permanente educatie.

Taxatie aanvraag

Neem voorafgaand aan de taxatie contact met ons op. Hierbij zal er een duidelijke prijsafspraak worden gemaakt met alle bijbehorende kosten.

Hierbij zijn inbegrepen de BTW, de kadastrale onderzoekskosten en de kosten van de validatie instelling. Zonder tegenbericht zullen deze kosten dan nooit hoger uitvallen.