euro banknote collection on wooden surface

Het eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling voor eigenwoningbezitters. Het forfait is een fictief inkomen dat wordt toegerekend aan de eigenwoningbezitter, ook als de woning niet wordt verhuurd. Op basis van de WOZ-waarde van de woning wordt dit berekend. De WOZ-waarde van de woning is niet altijd hetzelfde als de marktwaarde van de woning.

Wat is het eigenwoningforfait?

Dit is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. In 2024 is het forfait 0,35% voor woningen met een WOZ-waarde van €75.000 tot €1.320.000.

Hoe wordt het eigenwoningforfait berekend?

Het forfait wordt berekend door het forfaitpercentage te vermenigvuldigen met de WOZ-waarde van de woning.

Voorbeeld:

De WOZ-waarde van uw eigen woning is: € 300.000. Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait berekent is: 0,35%. De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: € 300.000 x 0,0035 = € 1050

Wie moet het betalen?

Het forfait geldt alleen voor eigenwoningbezitters die de woning als hoofdverblijf gebruiken. Als u de woning verhuurt, hoeft u geen eigenwoningforfait te betalen.

Hoe kan het eigenwoningforfait worden verminderd?

Het eigenwoningforfait kan worden verminderd door de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek is een aftrekpost in de inkomstenbelasting. De hoogte van de hypotheekrenteaftrek is afhankelijk van de hoogte van de hypotheekrente en de hoogte van de eigenwoningschuld.

Conclusie

Het eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling voor eigenwoningbezitters die de woning als hoofdverblijf gebruiken. Het forfait wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van de woning. Het eigenwoningforfait kan worden verminderd door de hypotheekrenteaftrek.

Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nlDit artikel is onderdeel van onze kennisbank. Op deze manier proberen we vastgoed termen inzichtelijk te maken voor mensen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot informatie over vastgoed. Daarom hebben we deze kennisbank opgezet. In onze kennisbank vind je informatie over allerlei aspecten van vastgoed. Bent u opzoek naar een makelaar of taxateur in de omgeving van Nissewaard, Voorne aan Zee en Rotterdam dan helpen wij u graag.

Similar Posts