solar panels on snow with windmill under clear day sky

Wat is salderen?

Salderen is de verrekening van de stroom die u met uw zonnepanelen opwekt met de stroom die u afneemt van uw energieleverancier. Op jaarbasis wordt de teruggeleverde stroom verrekend met uw verbruik. Dit betekent dat u alleen betaalt over de stroom die u netto verbruikt.

Hoe werkt salderen?

  • U wekt met uw zonnepanelen stroom op die u zelf kunt gebruiken.
  • De stroom die u niet zelf gebruikt, levert u terug aan het net.
  • Uw energieleverancier houdt bij hoeveel stroom u heeft verbruikt en hoeveel u heeft teruggeleverd.
  • Op jaarbasis worden deze twee hoeveelheden met elkaar verrekend.
  • U betaalt alleen over de stroom die u netto heeft verbruikt.

Voorbeeld:

U heeft in een jaar 2.000 kWh stroom opgewekt met uw zonnepanelen. In datzelfde jaar 3.000 kWh stroom verbruikt. U betaalt alleen over de 1.000 kWh die u netto heeft verbruikt.

Waarom is salderen voordelig?

Salderen is voordelig omdat u hiermee op uw energierekening kunt besparen. De stroom die u zelf opwekt en teruglevert, is meestal goedkoper dan de stroom die u afneemt van uw energieleverancier.

De salderingsregeling

De salderingsregeling is een regeling van de overheid die salderen mogelijk maakt. Deze regeling is in 2013 ingevoerd. Op 13 februari 2024 is het afschaffen van de salderingsregeling niet door de eerste kamer heen is gekomen. De komende jaren kunt u dus nog steeds onveranderd gebruik maken van de regeling.

Zonnepanelen

Zit u te denken aan zonnepanelen voor uw woning of andere duurzaamheids verbeteringen? Als NVM taxateur zetten wij uitgebreid in een rapport wat de gevolgen zijn op de marktwaarde voor en na de verbeteringen. Dit taxatierapport heeft u bijvoorbeeld nodig voor het afsluiten van een hypotheek.

Similar Posts