Koopovereenkomst
|

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst, het fundament van uw woningaankoop In de wereld van de makelaardij vormt de koopovereenkomst het juridische fundament van het overdrachtsproces van een woning. Dit document, vaak ook wel een voorlopig koopcontract genoemd, legt de afspraken vast tussen koper en verkoper over de verkoop van een woning. Ondanks de term ‘voorlopig’ heeft dit contract…

|

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling voor eigenwoningbezitters. Het forfait is een fictief inkomen dat wordt toegerekend aan de eigenwoningbezitter, ook als de woning niet wordt verhuurd. Op basis van de WOZ-waarde van de woning wordt dit berekend. De WOZ-waarde van de woning is niet altijd hetzelfde als de marktwaarde van de woning. Wat is…

Branchebrede meetinstructie
|

Branchebrede meetinstructie

De branchebrede meetinstructie (BBMI) is een set van regels die bepalen hoe de gebruiksoppervlakte van een woning moet worden gemeten. Een NVM-makelaar zal altijd op deze manier de woning inmeten. Deze meetinstructie geeft een praktische handleiding voor het meten van de gebruiksoppervlakte van woningen. Met deze meetinstructie kan de gebruiksoppervlakte van individuele woningen (de oppervlakte…

Salderen
|

Salderen

Wat is salderen? Salderen is de verrekening van de stroom die u met uw zonnepanelen opwekt met de stroom die u afneemt van uw energieleverancier. Op jaarbasis wordt de teruggeleverde stroom verrekend met uw verbruik. Dit betekent dat u alleen betaalt over de stroom die u netto verbruikt. Hoe werkt salderen? Voorbeeld: U heeft in…

Vraagprijs
|

Vraagprijs

De vraagprijs is de prijs die een verkoper vraagt voor zijn woning. De vraagprijs is niet altijd gelijk aan de marktwaarde van een woning. De marktwaarde is de geschatte prijs die een woning op de huidige woningmarkt zou opbrengen. De vraagprijs wordt bepaald door een aantal factoren, waaronder: De verkoper wil natuurlijk zoveel mogelijk voor…

Bureauwaardering
|

Bureauwaardering

Wat is bureauwaardering? Een bureauwaardering is een taxatievorm waarbij de taxateur de woning niet fysiek inspecteert. In plaats daarvan wordt de waarde van de woning bepaald op basis van statistische modellen en gegevens van vergelijkbare woningen in de buurt. De bureauwaardering is een relatief nieuwe taxatievorm die in 2021 is geïntroduceerd door de Nederlandse Vereniging…

Marktwaarde
|

Marktwaarde

Wat is marktwaarde? De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de Waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang. nrvt/evs definitie De marktwaarde van een woning…