Appartement VVE onderzoek

Er is veel vraag naar appartementen. In Spijkenisse zijn er 50 keer meer serieuze zoekers dan dat er appartementen beschikbaar zijn. Dit betekend dat veel makelaars uw appartement in de verkoop willen omdat deze snel verkocht kunnen worden. Er worden scherpe tarieven gehanteerd en bezuinigd op de kwaliteit. Dit levert voor u als verkoper een groot risico op!

Onderzoek naar de VVE bij appartement

appartement vve checklist

Steeds vaker merken wij tijdens taxaties en aankopen dat er belangrijke stukken van de vereniging van eigenaars ontbreken. U kunt dit op Funda zelf ook zien door te letten op de VvE checklist. Deze worden niet altijd juist ingevuld maar er staan een hoop panden waarbij al is aangegeven dat de stukken niet aanwezig zijn.

Doordat er zoveel vraag is en veel kopers niet precies weten wat een vve inhoud. Worden woningen met regelmaat wel verkocht maar kan er door de verkopend makelaar nooit een gedegen onderzoek zijn gedaan naar de vereniging. Dit levert niet alleen een groot risico voor de koper op maar ook u als verkoper kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld!

Risico voor kopers

Als koper wilt u natuurlijk ook dit risico voorkomen. Teken daarom nooit een koopovereenkomst zonder alle relevante stukken te hebben ontvangen. De vve kan een lastig iets zijn om uit te zoeken, mede daarom is het verstandig u altijd te laten bij staan door een ervaren aankoopmakelaar.

Rechtzaken – Appartement

Zo zijn er in het verleden meermaals rechtzaken geweest vanwege verkeerde informatie over de VvE. Hierbij beroept de verkoper zich regelmatig, ten onrechte, op de onderzoeksplicht van de kopende partij. Meermaals blijkt uit de jurisprudentie dat de rechtbank van oordeel was dat de koper gezien de mededelingen in de verkoopadvertentie en de tekst in de koopovereenkomst niet zou hoeven twijfelen aan de juistheid van deze mededelingen. Daarmee is de verkoper aansprakelijk.

Praktijk voorbeeld

Als voorbeeld een zaak die heeft gespeeld in Noord-Holland. Hier heeft de verkoper een appartement verkocht en hierbij te lage servicekosten vermeld. Koper eist dat verkoper de meerdere servicekosten voor zijn rekening neemt en stapt naar de rechter.

Voor de ondertekening van de koopovereenkomst heeft de Vereniging van Eigenaren in een e- mail aan de verkopend makelaar bericht dat er een kleine verhoging van de servicekosten in het verschiet ligt van € 2,71. Het bedrag wordt in totaal € 156,71. In de begroting, welke als bijlage is toegevoegd aan de koopovereenkomst, zijn echter andere bedragen voor de servicekosten opgenomen. Partijen hebben hier geen aandacht aan besteed.

Ná de ondertekening van de koopovereenkomst maar vóór het transport heeft de notaris koper geïnformeerd dat de servicekosten in totaal € 193,79 per maand bedragen voor de woning en de berging. Het eerder door de beheerder van de Vereniging van Eigenaren doorgeven bedrag van € 154,48 is alleen voor de woning.

Koper is van mening dat zij heeft gedwaald in de hoogte van de servicekosten. Bij een juiste voorstelling van zaken had koper het appartement niet voor deze koopprijs gekocht.

De rechtbank is van oordeel dat koper heeft gedwaald in de hoogte van de servicekosten. Koper had gezien de mededelingen niet behoeven te twijfelen aan de juistheid van deze mededelingen.

De rechtbank gaat ervan uit dat het niet onaannemelijk is dat koper bij een juiste voorstelling van zaken een lager bod had gedaan en dat verkoper hiermee had ingestemd. Het resultaat is dat de koopsom is aangepast en verkoper is veroordeeld tot het betalen € 7.500 plus de rente en de proceskosten (volledige uitspraak)

Problemen voorkomen

Als uw verkopend makelaar voorkomen wij graag de problemen. Wij zullen dan ook altijd kiezen om kwaliteit te leveren. Daarom zal er gedegen onderzoek plaatsvinden voorafgaand aan de verkoop zodat u niet in de problemen komt.

De koper van uw woning zullen wij altijd zo goed en volledig mogelijk inlichten. Niet alleen over de VvE maar ook over andere belangrijke zaken zoals het bestemmingsplan, de bouwkundige staat en andere juridische onderdelen. Fouten maken is menselijk, en gelukkig hebben wij er in 25 jaar tijd nog nooit gebruik van hoeven maken, maar als het mis gaat hebben wij een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering.

Zo kunt u met een goed gevoel uw woning verkopen.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *