NVM Een goede taxatie is belangrijk

Tussen de WOZ waarde en de marktwaarde van uw woning kan een groot verschil zitten. Ook kan het zijn dat deze waarde enigszins overeenkomt. Als u van plan bent om uw huis te verkopen of een woning te kopen is het dus niet verstandig om van de WOZ waarde uit te gaan. Graag leggen wij u uit waar dit verschil vandaan komt of bekijk de video hieronder waar de NVM dit onderwerp uitlegt.

Vaststellen WOZ waarde door de gemeente

Ieder jaar krijgen eigenaren en huurders van een onroerende zaak een WOZ beschikking van de gemeente. Op deze WOZ beschikking staat de WOZ waarde met als waardepeildatum 1 januari van het voorgaande jaar vermeld. De WOZ waarde loopt dus altijd minimaal een jaar achter op de reële huidige waarde. De gemeenten bepalen deze waarde door middel van een modelmatige waarde bepaling. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van de gegevens van eerder verkochte panden. Door een vergelijking via een computermodel bepaalt de gemeente de waardering van de overige panden. Hierbij wordt gekeken naar verschillen in bijvoorbeeld ligging en het aantal vierkante meters van het pand. De gemeente houdt geen rekening met bijvoorbeeld de hypotheek of erfpacht. 

Er worden bij deze waarde bepalingen dus nauwelijks rekening gehouden met eventuele plus en min punten van uw woning.

Daarnaast is de WOZ waarde niet de marktwaarde van uw woning bepaald maar een andere waarde.

 De waarde wordt bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.

Marktwaarde 

NVM Een goede taxatie is belangrijk | WOZ waarde is geen marktwaarde

Bij het vaststellen van een marktwaarde kijkt de NVM makelaar / taxateur naast de referentie panden veel nauwkeuriger naar de woning. Dit gebeurt tijdens een taxatie. Naast het juridische onderzoek en kadastrale onderzoek wat de taxateur uitvoert zijn er ook andere aspecten. De taxateur komt ter plaatse bij de woning en houd hierbij wel rekening met de verschillende plus en min punten bij een woning. Denkt u hierbij onder andere aan de staat van de woning, maar ook de precieze oppervlakte.

Ook dankzij de NVM-database, die wordt bijgehouden door ruim 4.000 NVM-makelaars, hebben NVM makelaars meer referenties voor de taxatie tot onze beschikking dan andere makelaars. Hierdoor kan een taxatie nog nauwkeuriger worden uitgevoerd. Door de actualiteit is de NVM-taxateur zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. Dit zijn essentiële punten om de waarde van onroerend goed te bepalen.

WOZ waarde openbaar

Sinds 1 oktober 2016 zijn voor woningen de WOZ waarde openbaar. Deze gegevens zijn bij de meeste gemeentes via internet op te vragen. Dit kan voor de meeste gemeenten op https://www.wozwaardeloket.nl.

Als NVM makelaar en taxateur geven wij u graag meer informatie over onderwerpen die van belang kunnen zijn. Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee van dienst zijn neem dan gerust contact met ons op.

Similar Posts